Thursday, June 23, 2011

علی‌ عجمی دانشجوی گمنام در بنده در زندان رجایی شهر کرج که هم اکنون در اعتصاب غذاست رو دریابیم.


علی عجمی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج و از اعضای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به همراه ۵ زندانی سیاسی دیگر از صبح امروز وارد اعتصاب غذا شده است.

به گزارش سایت اشتراک این فعال دانشجویی چپ روز گذشته از طرف معاون زندان آقای خادم در محل بهداری زندان رجایی شهر شدیدن مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تعدادی از زندانیان با دیدن آثار ضرب و شتم از پذیرفتن جیره ی غذایی خود داری کردند.

این شش زندانی از صبح امروز بصورت رسمی در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان رجایی شهر و در همبستگی با ۱۳ زندانی سیاسی اعتصابی در بند ۳۵۰ زندان اوین، وارد اعتصاب غذا شده اند.

 کیوان صمیمی، عیسی سحر خیز، مسعود باستانی، جعفر اقدامی و حشمت الله طبرزدی پنج زندانی سیاسی دیگر رجایی شهر کرج هستند که اعلام کردند تا زمانی که همراهانشان در بند ۳۵۰ اوین در اعتصاب غذا هستند با آنان همراه خواهند بود و اعتصاب می کنند. 

علی عجمی که در حال حاضر در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر محبوس است، در ۲۱ بهمن ماه ۸۸ در محل زندگی خود بصورت بسیار خشونت آمیزی بازداشت شد و پس از ماه ها تحمل سلول انفرادی، در دادگاه انقلاب ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری و سپس در دادگاه تجدید نظر به تحمل ۲ سال حبس در تبعید محکوم شد.

عجمی از دانشجویان رشته ی حقوق دانشگاه تهران است که در حمله ی نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه شدیدن دچار آسیب دیدگی شده بود.

No comments:

Post a Comment