Saturday, August 13, 2011

Tuesday, August 9, 2011

نقویون عزیز!
نقویون عزیز!

همین الان امام نقی به خواب اینجانب آمد (رویای صادقه است، از ماتحتم نمی گویم)، روی به من کرده و گفت: "خاک بر سرت که سه سال است که سینگل هستی! بر توست که از میان نقویون برای خود صیغه (جی اف) ای بیابی. و اگر تا فردا این کار نکنی..."

"چه می شود مولایم؟"

"هیچی می شود سه سال و یک روز که در کف هستی و این عذاب کافی است."

Tuesday, August 2, 2011

کم کم دارم به این نتیجه می‌رسم که مسعود و مریم رجوی از مزدوران جمهوری اسلامی هست.

این دو مزدور جمهوری اسلامی، متأسفانه یک عده انسان بیگناه و نه آگاه رو جمع کردند تا جهت رسیدن به اهداف شوم خودشون استفاده کنن. نگاهی‌ عمیقتر به تاریخ این فرقه پس از انقلاب، میتونه گواه این مطلب باش.